FORDYBELSESKURSER

FORDYBELSE I GRUNDLÆGGENDE YOGA

Weekendkursus med vægt på grundlæggende yogaøvelser og fordybelsesprocesser.

Vi lægger klassen ud med lette fysiske yogastillinger og bevægelsesøvelser, der skaber balance og velvære i de forskellige dele af din krop. Det er især de små lette spændingsfrigørende stillinger fra Pawanmuktasana serien, som vi arbejder med, men udforsker også trekantstillinger og enkle klassiske hatha yoga asana, som rygstræk, kobra eller buen.

Vi afrunder de fysiske stillinger med åndedrætsøvelsen Nadi Shodana (vekselåndedrættet), som komplimenterer og harmoniserer effekten af stillingerne og vækker kroppens energi – prana – til live igen.

Ved hjælp af koncentrationsteknikken Jyoti Tratak, hvor du koncentrerer på flammen fra et lys, for derefter at meditere på dets aftryk, trænes din opmærksomhed og sindet skærpes.

Vi leger med to forskellige variationer af afspændingen Yoga Nidra – en kort på 20 minutter og en lidt længere på en halv time. Yoga Nidra bevidstgører og vækker de forskellige dele af dit væsen, ved hjælp af mental kropsscanning og visualiseringsøvelser og er en effektiv metode til at skabe ro og finde hvile på.

Klassen afsluttes med en simpel åndedrætsmeditation, på 15 – 20 minutter, hvor vi søger yderligere fordybelse og indsigt i sindet og vores inderste natur.

Kurset henvender sig til folk der aldrig har lavet yoga før, eller måske lavet yoga andre steder, men ikke deltaget på kurser hos os tidligere. Elever, der har gået før eller går til ugentlig undervisning i forvejen, vil kunne bruge de velkendte yogaøvelser, til at skabe en intensitet og fordybelse, som det at komme én gang om ugen ikke giver.

Afhængigt af om weekendkurset forlørber over to eller tre dage, vil der være mere eller mindre tid til at gå i dybden med de forskellige yogaøvelser.

FORDYBELSE FOR FORTSÆTTERE

To dages fordybelseskursus for øvede elever, der har lyst til at udforske yogaen og sig selv lidt mere.

Den første dag arbejder vi med forskellige variationer af trekantstillinger og fokuserer på fysiske yogastillinger, der udfordrer, strækker og styrker kroppen. Det vil f.eks. være universalstilling, skulderstilling, rytter- og bjergstilling, asana som du i forvejen kender fra vores ugentlige grundkurser. På weekendkurset har vi blot bedre tid til at arbejde i dybden med de fysiske stillinger og udforske forskellige variationer af de enkelte stillinger.

Anden dag begynder let, med simple liggende stillinger og øvelser, der strækker og smidiggører ben og hofter. Vi varmer skuldre og nakke op, med hovedrulning og leger med at at stå på hovedet. Det kan enten være den klassiske hovedstand – Shirshasana – eller en af de lettere variationer, som klovnen. Derefter udfører vi flere af de klassiske hatha yogastillinger, som fisken, rygstræk, kobra, rygradsvridning og slutter de fysiske stillinger af med Yoga Mudra eller haren.

Begge dage arbejder vi med pranayama, som Brahmari (humlebien) og en let version af Nadi Shodana med tælling. Åndedrætsøvelserne balancerer effekten af de fysiske stillinger og hjælper med at skabe koncentration og klarhed i sindet.

Desuden fordyber vi os i længere variationer af Yoga Nidra, med vægt på kropsopmærksomhed og visualiseringsøvelser, som bevidstgører og vækker chakra’ene og får energien (prana) i kroppen til at strømme mere harmoniskt.

Hver dag afsluttes med meditation på åndedrættet og mantra’et SoHam, som er en let, men dybtgående meditationsprocess, der fører dig tilbage til en oplevelse af dig selv og din inderste kerne – til en tilstand af større ro, hvilen og væren.

For at følge undervisningen og deltage på kurset, skal du enten have gået til yoga hos os tidligere eller komme til undervisning i øjeblikket.

INTENSIVT UGEKURSUS

På vores intensive ugekursus får du en unik og kærkommen mulighed for at fordybe dig i yoga, meditation og dig selv.
Hver formiddag i fem dage, udforsker vi og leger med et varieret og afbalanceret program af fysiske stillinger, åndedrætsøvelser, dybdeafspændinger og meditation.

Vi starter kurset med lette spændingsfrigørende fysiske yogaøvelser og vil i løbet af ugen, arbejde hen imod mere udfordrende og krævende stillinger. Vi udforsker flere forskellige serier af yogastillinger, laver variationer af trekantstillinger, øver balancestillinger og går på opdagelse i nogle af de klassiske hatha yogastillinger – som rygstræk, fisken, kobra eller buen.
De fysiske yogastillinger hjælper med at slippe grovere spændinger i kroppen, skabe større balance og velbefinden i kroppen.

Vi bruger åndedrætsøvelser som Bhastrika (blæsebælgen) og Nadi Shodana (vekselåndedrættet), der giver en dejlig intensitet og klarhed, når du laver dem dagligt.

Desuden arbejder vi med afspændingen Yoga Nidra – fra en let og kort vejledning på 20 minutter, til længerevarende og mere dybtgående variationer på op til tre kvarter. Vejledninger som giver øget afspænding, skaber større ro og fasciliterer healing i både krop, sind og sjæl.

Flere af dagene laver vi Jyoti Tratak, hvor du med åbne øjne koncentrerer på flammen fra et lys, for derefter med lukkede øjne at meditere på lysets aftryk. Jyoti Tratak er en dragende koncentrationsteknik, der let træner og skærper evnen til – uforstyrret – at holde opmærksomheden rettet mod én ting igennem længere tid.

Hver klasse afrundes med Indre Stilhed, der er en meditationsprocess i stil med moderne mindfulness. I Antar Mauna – som meditationen kaldes på sanskrit – bliver du guidet fra en oplevelse af sanseverdenen og sindets foranderlige natur, hen over oplevelsen af åndedrættet, tilbage til en tilstand af større opmærksomhed, opleven og væren. Tilbage til din egentlige natur.

Vi skaber rum og tid til at du, gennem de forskellige yogaøvelser, kan give slip, finde ro, større overskud, mere glæde og måske få lidt mere indsigt i livet og dig selv.

For både begyndere med ingen eller meget lidt yoga erfaring, såvel som øvede elever.
Weekendkurser i yoga og meditation i Roskilde

SE VORES FORDYBELSESKURSER

PRANA VIDYA • SELVHEALING

Vi arbejder med en blanding af yogastillinger fra Pawanmuktasana serien og de klassiske stillinger, der tilsammen blidt vækker kroppens energi (prana) til live igen og får den til at strømme mere frit.

Der lægges vægt på kølende åndedrætsøvelser som Sitali, Brahmari og Nadi Shodana, der skaber ro og harmoniserer effekten af de fysiske yogastillinger. Desuden arbejder vi med forskellige mudra (holdninger), som Ashwini og Vajroli Mudra.

Vi bruger simple koncentrationsøvelser (dharana) og dybdeafspændingen Yoga Nidra, til at komme i kontakt med kroppens chakra (energicentre), bevidstgøre og balancere dem.

Desuden arbejder vi med meditaton på åndedrættet og mantra’et Soham Hamsa.

Alt sammen processer, der bygger op til og skaber et solidt fundament for, videre fordybelse i selvhealings ritualet Prana Vidya.

Prana Vidya (meditation på eller kundskab om livsenergien) er en kraftfuld metode, til at bevidstgøre og kanalisere livsenergien og balancere kroppens energifelt (Pranamaya Kosha). Det er en process, der bygger på Ujjayi Pranayama (det psykiske åndedræt), Khechari Mudra, samt visualiserings- og koncentrationsøvelser på livsenergien (prana), energibanerne (nadi) og energistrømmene (vayu) i den finere krop (Pranamaya Kosha).

Prana Vidya kan varieres på mange måder og kan tage alt fra 5 minutter til flere timer. Det er en utømmelig kilde til større forståelse og dybere oplevelse af prana’en, hvordan den strømmer og måske er blokeret. Prana Vidya indeholder metoder til at vække og hente prana ned og lade din livsenergi op igen, sende den ud i blokerede dele af kroppen og skabe større harmoni i krop, energi og bevidsthed. Det er en omfattende process, der i sin mere avancerede (og længere) former, fører til dybsindig healing og transformation.

I løbet af fordybelseskurset vil du stifte bekendskab med en simpel variation af Prana Vidya, der giver en klar oplevelse af prana’en, enkelte nadi’er (energibaner), de fem vayu (energistrømme) og Pranamaya Kosha (den finere energikrop).

Du skal have deltaget på mindst to grundkurser og gerne have en regelmæssig yogapraksis, enten derhjemme eller ved at komme til ugentlig undervisning, for at være med på kurset.

HRIDAYAKASHA • HJERTERUMMET

Fordybelseskursus hvor vi arbejder med at vække, opdage og bedre at kunne hvile i en tilstand af hengivelse, accept, rummelighed og kærlighed.

Vi bruger forskellige fordybende fysiske yogastillinger og åndedrætsøvelser, som Brahmari og Nadi Shodana. Processer, der slipper grovere spændinger, frigiver energi og giver øget overskud og klarhed.

Vi arbejder med Ujjayi Pranayama og Yoga Nidra, som skaber kontakt til og harmoni i de forskellige dele af vores væsen – krop, energi, sind, bevidsthed og sjæl.

Gennem meditation og ritual vender vi tilbage til oplevelsen af os selv – fra hjertet – og fordyber os i Hridayakasha, hjertets uendelige lysende rum.

Desuden arbejder vi med mantra og chanter blandt andet Maha Mrityunjaya mantra, der bruges til påkaldelse af healing, helbredelse og velvære.

For at deltage på kurset, skal du have gået til yoga her tidligere.
Yoga weekendkursus i Roskilde

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

taṁ durdarśaṁ gῡḍham-anupraviṣṭaṁ guhāhitaṁ gahvareṣṭham purāṇam ।
adhyātma-yogādhigamena devam matvā dhīro harṣa-śokau jahāti ||

Den vise, der gennem meditation på selvet,
erfarer det lysende uforanderlige selv,
uforståeligt og uendeligt,
hvilende skjult i hjertets inderste hule,
transcenderer både glæde og sorg.

KATHA UPANISHAD II-12