FORDYBELSESKURSER

FORDYBELSE I YOGA OG MEDITATION

Kurset er et intensivt forløb, hvor du introduceres for og stifter bekendskab med nogle af de mere grundlæggende øvelser og discipliner indenfor yoga og meditation.

Du vil i løbet af de tre dage, som kurset strækker sig over, lære forskellige hatha yoga øvelser. Vi arbejder med lette fysiske yogastillinger, det vil især være stillinger fra Pawanmuktasana serien (de små spændingsfrigørende stillinger), som vi lægger vægt på, men leger også med trekantstillinger og enkle klassiske yogastillinger. Alle tre klasser vil vi lave vekselåndedrættet (Nadi Shodana), der er en af de vigtigste åndedrætsøvelser, som skaber balance og velvære i kroppen, giver fornyet energi og klarhed i sindet.
Hatha yoga’en skaber et harmonisk fundament for videre fordybelse i meditation, eller hvad der traditionelt klades for raja yoga.
Vi arbejder med dybdeafspændingen Yoga Nidra og koncentrationsteknikken Jyoti Tratak, hvor du koncentrerer på flammen fra et lys, for derefter at meditere på dets aftryk. Vi fordyber os i meditation på åndedrættet, sindet, bevidstheden og vores inderste natur og vil gennem meditation søge yderligere ro, indsigt og væren.

Du kan læse mere i detaljer om de enkelte yogaøvelser, teknikker og discipliner, under den generelle information om kurserne.

Kurset henvender sig til folk der aldrig har lavet yoga før, eller måske lavet yoga andre steder, men ikke deltaget på kurser her tidligere. Elever, der har gået tidligere eller går til ugentlig undervisning i forvejen, vil kunne bruge de velkendte yogaøvelser, til at skabe en intensitet og fordybelse, som det at komme én gang om ugen ikke giver.

Efter kurset kan du eventuelt fortsætte på et ugentlig hold, hvis du bliver inspireret til det.

HRIDAYAKASHA • HJERTERUMMET

Fordybelseskursus hvor vi arbejder med at vække, opdage og bedre at kunne hvile i en tilstand af hengivelse, accept, rummelighed og kærlighed.

Vi bruger forskellige fordybende fysiske yogastillinger og åndedrætsøvelser, som Brahmari og Nadi Shodana. Processer, der slipper grovere spændinger, frigiver energi og giver øget overskud og klarhed.
Vi arbejder med Ujjayi Pranayama og Yoga Nidra, som skaber kontakt til og harmoni i de forskellige dele af vores væsen – krop, energi, sind, bevidsthed og sjæl.
Gennem meditation og ritual vender vi tilbage til oplevelsen af os selv – fra hjertet – og fordyber os i Hridayakasha, hjertets uendelige lysende rum.
Desuden arbejder vi med mantra og chanter blandt andet Maha Mrityunjaya mantra, der bruges til påkaldelse af healing, helbredelse og velvære.

For at deltage på kurset, skal du have gået til yoga her tidligere.
Yoga weekendkursus i Roskilde

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

taṁ durdarśaṁ gῡḍham-anupraviṣṭaṁ guhāhitaṁ gahvareṣṭham purāṇam ।
adhyātma-yogādhigamena devam matvā dhīro harṣa-śokau jahāti ||

Den vise, der gennem meditation på selvet,
erfarer det lysende uforanderlige selv,
uforståeligt og uendeligt,
hvilende skjult i hjertets inderste hule,
transcenderer både glæde og sorg.

KATHA UPANISHAD II-12

SE VORES FORDYBELSESKURSER

PRANA VIDYA • SELVHEALING

Vi arbejder med en blanding af yogastillinger fra Pawanmuktasana serien og de klassiske stillinger, der tilsammen blidt vækker kroppens energi (prana) til live igen og får den til at strømme mere frit. Der lægges vægt på kølende åndedrætsøvelser som Nadi Shodana og Brahmari, der skaber ro og harmoniserer effekten af de fysiske yogastillinger, samt forskellige mudra (holdninger), som Ashwini og Vajroli Mudra. Vi bruger simple koncentrationsøvelser (dharana) og Yoga Nidra (dybdeafspænding), til at komme i kontakt med kroppens chakra (energicentre), bevidstgøre og balancere dem. Desuden arbejder vi med meditaton på åndedrættet og mantra’et Soham Hamsa.
Alt sammen processer, der bygger op til og skaber et solidt fundament for, videre fordybelse i selvhealings ritualet Prana Vidya.

Prana Vidya (meditation på eller kundskab om livsenergien) er en kraftfuld metode, til at bevidstgøre og kanalisere livsenergien og balancere kroppens energifelt (Pranamaya Kosha). Det er en process, der bygger på Ujjayi Pranayama (det psykiske åndedræt), Khechari Mudra, samt visualiserings- og koncentrationsøvelser på livsenergien (prana), energibanerne (nadi) og energistrømmene (vayu) i den finere krop (Pranamaya Kosha).

Prana Vidya kan varieres på mange måder og kan tage alt fra 5 minutter til flere timer. Det er en kilde til en større forståelse og dybere oplevelse af prana’en, hvordan den strømmer og måske er blokeret. Prana Vidya indeholder metoder til at vække og hente prana ned og lade din livsenergi op igen, sende den ud i blokerede dele af kroppen og skabe større harmoni i krop, energi og bevidsthed. Det er en omfattende process, der i sin mere avancerede (og længere) former, fører til dybsindig healing og transformation.

I løbet af fordybelseskurset vil du stifte bekendskab med en simpel variation af Prana Vidya, der giver en klar oplevelse af prana’en, enkelte nadi’er (energibaner), de fem vayu (energistrømme) og Pranamaya Kosha (den finere energikrop).

Du skal have deltaget på mindst to grundkurser og gerne have en regelmæssig yogapraksis, enten derhjemme eller ved at komme til ugentlig undervisning, for at være med på kurset.

INTENSIVT UGEKURSUS

På vores intensive ugekursus får du unik mulighed for at fordybe dig i yoga, meditation og dig selv.
Hver formiddag i fem dage, udforsker vi og leger med et varieret og afbalanceret program af yogastillinger, åndedrætsøvelser, dybdeafspændinger og meditation.

Vi starter kurset med lette spændingsfrigørende fysiske yogaøvelser og vil i løbet af ugen, udforske flere andre yogastillinger, som trekantstillinger, balancestillinger og nogle af de klassiske hatha yogastillinger (f.eks. rygstræk, kobra eller buen).
Vi bruger åndedrætsøvelser som Bhastrika (blæsebælgen) og Nadi Shodana (vekselåndedrættet), der giver en rigtig fin intensitet og klarhed, når man laver dem dagligt.
Desuden arbejder vi med Yoga Nidra og laver Jyoti Trataka (lyskoncentration), der skaber øget afspænding og forstærker opmærksomheden.
Hver klasse afrundes med Antar Mauna. Indre Stilhed er en simpel, men dyb meditation, der fører os fra en oplevelse af åndedrættet og sindets foranderlige natur, tilbage til en tilstand af væren og hvilen. Tilbage til vores egentlige natur.

Vi skaber rum og tid til at du, gennem de forskellige yogaøvelser, kan give slip, finde ro, større overskud, mere glæde og måske få lidt mere indsigt i livet og dig selv.

For både begyndere, såvel som øvede elever.
Weekendkurser i yoga og meditation i Roskilde