Grundkurser

Grundkurserne henvender sig til folk, der aldrig har lavet yoga før, eller måske lavet yoga andre steder, men ikke deltaget på kurser hos os tidligere.
Elever, der har gået før eller går til ugentlig undervisning i forvejen, vil kunne bruge de velkendte yogaøvelser, til at skabe en intensitet og fordybelse, som det at komme én gang om ugen ikke giver.

Fordybelse i yoga

Weekendkursus med vægt på klassiske yogaøvelser og fordybelsesprocesser.

Vi lægger ud med lette fysiske yogastillinger og bevægelsesøvelser, der skaber balance og velvære i de forskellige dele af din krop. Det er især de små lette spændingsfrigørende stillinger fra Pawanmuktasana serien, som vi arbejder med, men udforsker også trekantstillinger og enkle klassiske hatha yoga asana, som rygstræk, kobra eller buen.
Vi afrunder de fysiske stillinger med åndedrætsøvelsen Nadi Shodana (vekselåndedrættet), som komplimenterer og harmoniserer effekten af stillingerne og vækker kroppens energi – prana – til live igen.
Ved hjælp af koncentrationsteknikken Jyoti Tratak, hvor du koncentrerer på flammen fra et lys, for derefter at meditere på dets aftryk, trænes din opmærksomhed og sindet skærpes.
Vi leger med to forskellige variationer af afspændingen Yoga Nidra – en kort på 20 minutter og en lidt længere på en halv time.

Nadi shodana eller anuloma viloma, er en pranayam, som vi underviser i på vores weekendkurser i Roskilde

Yoga Nidra bevidstgører og vækker de forskellige dele af dit væsen, ved hjælp af mental kropsscanning og visualiseringsøvelser og er en effektiv metode til at skabe ro og finde hvile på.
Klassen afsluttes med en simpel åndedrætsmeditation, på 15 – 20 minutter, hvor vi søger yderligere fordybelse og indsigt i sindet og vores inderste natur.

Ugekursus

Vores intensive ugekursus er en særlig og kærkommen mulighed for at fordybe dig i yoga, meditation og dig selv.
Hver formiddag i fem dage, udforsker vi og leger med et varieret og afbalanceret program af fysiske stillinger, åndedrætsøvelser, dybdeafspændinger og meditation.

Kurset starter med lette spændingsfrigørende fysiske yogaøvelser og vi arbejder i løbet af ugen, hen imod mere udfordrende og krævende stillinger. Vi udforsker flere forskellige serier af yogastillinger, laver variationer af trekantstillinger, øver balancestillinger og går på opdagelse i nogle af de klassiske hatha yogastillinger – som rygstræk, fisken, kobra eller buen. De fysiske yogastillinger hjælper med at slippe grovere spændinger, skabe større balance og velbefinden i kroppen.
Vi leger med det naturlige åndedræt  og åndedrætsøvelsen Nadi Shodana (vekselåndedrættet), der giver en dejlig intensitet og klarhed, når du laver den dagligt.
Desuden arbejder vi med afspændingen Yoga Nidra, fra en let og kort vejledning på 20 minutter, til længerevarende og mere dybtgående variationer på op til tre kvarter. Vejledninger som giver øget afspænding, skaber større ro og faciliterer healing i både krop, sind og sjæl.
Flere af dagene laver vi Jyoti Tratak, hvor du med åbne øjne koncentrerer på flammen fra et lys, for derefter med lukkede øjne at meditere på lysets aftryk. Jyoti Tratak er en dragende koncentrationsteknik, der let træner og skærper evnen til – uforstyrret – at holde opmærksomheden rettet mod én ting igennem længere tid.
Hver klasse afsluttes med meditationen Indre Stilhed, hvor du bliver guidet fra en oplevelse af sanseverdenen og sindets foranderlige natur, hen over oplevelsen af åndedrættet, tilbage til en tilstand af større opmærksomhed, opleven og væren. Tilbage til din egentlige natur.

Vi skaber rum og tid til at du, gennem de forskellige yogaøvelser, kan give slip, finde ro, større overskud, mere glæde og måske få lidt mere indsigt i dig selv.

Aktuelle fordybelseskurser

FORDYBELSESKURSER

Fortsættere

Fordybelseskurserne for fortsættere, er for elever, som har deltaget på flere af vores yogakurser tidligere.
For at være med på kurserne, skal du have deltaget på mindst to ugentlige grundkurser i forvejen. Desuden skal du have en regelmæssig yogapraksis, det kan enten være derhjemme eller ved at komme til ugentlig yoga undervisning.

Prana Vidya

Healing af livsenergien

Vi arbejder med en blanding af yogastillinger fra Pawanmuktasana serien og de klassiske stillinger, der tilsammen blidt vækker kroppens energi (prana) til live igen og får den til at strømme mere frit.
Der lægges vægt på kølende åndedrætsøvelser som Sitali, Brahmari og Nadi Shodana, der skaber ro og harmoniserer effekten af de fysiske yogastillinger. Desuden arbejder vi med forskellige mudra (holdninger), som Ashwini og Vajroli Mudra.
Vi bruger simple koncentrationsøvelser (dharana) og dybdeafspændingen Yoga Nidra, til at komme i kontakt med kroppens chakra (energicentre), bevidstgøre og balancere dem.
Desuden arbejder vi med meditaton på åndedrættet og mantra’et Soham Hamsa.

Alt sammen processer, der bygger op til og skaber et solidt fundament for, videre fordybelse i selvhealings ritualet Prana Vidya.

Prana Vidya (meditation på eller kundskab om livsenergien) er en kraftfuld metode, til at bevidstgøre og kanalisere livsenergien og balancere kroppens energifelt (Pranamaya Kosha). Det er en process, der bygger på Ujjayi Pranayama (det psykiske åndedræt), Khechari Mudra, samt visualiserings- og koncentrationsøvelser på livsenergien (prana), energibanerne (nadi) og energistrømmene (vayu) i den finere krop (Pranamaya Kosha).

Prana Vidya kan varieres på mange måder og kan tage alt fra 5 minutter til flere timer. Det er en utømmelig kilde til større forståelse og dybere oplevelse af prana’en, hvordan den strømmer og måske er blokeret. Prana Vidya indeholder metoder til at vække og hente prana ned og lade din livsenergi op igen, sende den ud i blokerede dele af kroppen og skabe større harmoni i krop, energi og bevidsthed. Det er en omfattende process, der i sin mere avancerede (og længere) former, fører til dybsindig healing og transformation.

I løbet af fordybelseskurset vil du stifte bekendskab med en simpel variation af Prana Vidya, der giver en klar oplevelse af prana’en, enkelte nadi’er (energibaner), de fem vayu (energistrømme) og Pranamaya Kosha (den finere energikrop).

Weekendkurser i yoga og meditation i Roskilde

Hridayakasha Dharana

Oplevelsen af Hjerterummet

Hridayakasha er et metafysisk rum, en del af det kosmiske uendelige rum og der hvor sjælen dvæler. Det er her, du forbinder dig med livet, sjælen, det guddommelige eller hvad du nu vælger at kalde det.

Ved at eksperimentere med forskellige processer – yogaøvelser og ritualer – udforsker vi hjerterummets kvaliteter og nuancer, lærer os at nære det og få en fornemmelse af at opleve os selv og livet herfra.

Vi arbejder med forskellige fordybende fysiske yogastillinger og åndedrætsøvelser, som Brahmari og Nadi Shodana. Processer, der slipper grovere spændinger, frigiver energi og giver øget overskud og klarhed.

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

taṁ durdarśaṁ gῡḍham-anupraviṣṭaṁ guhāhitaṁ gahvareṣṭham purāṇam ।
adhyātma-yogādhigamena devam matvā dhīro harṣa-śokau jahāti ||

Den vise, der gennem meditation på selvet,
erfarer det lysende uforanderlige selv,
uforståeligt og uendeligt,
hvilende skjult i hjertets inderste hule,
transcenderer både glæde og sorg.

KATHA UPANISHAD II-12

Patanjali - yogaś-cittavṛtti-nirodhaḥ - Forening sker når bevidsthedens svingninger standses

Vi leger med længerevarende og dyberevirkende versioner af Yoga Nidra, som skaber kontakt til og harmoni i de forskellige dele af vores væsen – krop, energi, sind, bevidsthed og sjæl.
Gennem mantrasang, meditation og ritual vender vi tilbage til oplevelsen af os selv – fra hjertet – og fordyber os i Hridayakasha, hjertets uendelige lysende rum.

På fordybelseskurset arbejder vi på at vække, opdage og bedre at kunne hvile i en tilstand af hengivelse, accept, rummelighed og kærlighed.