Om kurserne

Vi underviser to typer kursusforløb, ugentlige kurser og fordybelseskurser.
På de ugentlige kurser kommer du til undervisning én gang om ugen, over et forløb på 10 – 13 uger, lidt afhængigt af sæsonen. Fordybelseskurserne er intensive forløb, hvor du kommer til yoga hver dag i tre eller fem dage.

Vores yogakurser er åbne for alle, der er interesseret i at lære om yoga eller har brug for nogle virkningsfulde redskaber til at arbejde med sig selv.

Det er vigtigt, både for dig og resten af den gruppe du indgår i på kurset, at du kan være med gennem hele forløbet. Hvis du ikke kan komme én gang eller to, kan du tage mistede timer igen på et af de andre yogakurser i løbet af sæsonen, men er du væk mere end 3 gange, så er det bedre at du venter med at komme, til du har eller prioriterer tid til det

Vi har grundkurser, hvor du som nybegynder kan lære fundamentale aspekter af yoga, fra fysiske stillinger, åndedrætsøvelser og afspænding, til koncentrationsteknikker og meditationsforløb.
For elever, der har mere erfaring med yoga, har vi øvede kurser, hvor du både kan fordybe dig i det du allerede kender, samt lære nye stillinger, videregående øvelser og mere avancerede discipliner. Samtidig vil du i undervisningen kunne finde inspiration til at fortsætte med at søge yoga og støtte til bedre at integrere yoga’en i dit liv.

Om undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i flere af de mangfoldige discipliner, der findes i yogatraditionen og aspekter af advaita vedanta.

I undervisningen lægger vi mest vægt på den praktiske erfaring og indsigt, du får, når du laver de forskellige yoga discipliner.
Du vil i løbet af kurserne lære simple og lette teknikker, mere udfordrende øvelser, samt dybtgående processer. Du vil få et grundigt kendskab til en bred vifte af asana, pranayama og pratyahara teknikker og stifte bekendskab med forskellige dharana’er, dhyana og måske opleve et glimt af samadhi.
Yogaøvelserne bliver gentaget flere gange, vi laver variationer, udvikler dem, lærer nye og adskillelige går igen gennem hele forløbet. Du vil få en oplevelse af hvad øvelserne gør og lære hvordan du kan bruge dem i din hverdag – hvis du føler dig motiveret til det.

Vores yogahold er bevidst små, da det er mest tilfredsstillinde for os, som lærer, og dig, som elev, at give og få en mere personlig vejledning og tættere kontakt.

Da vi mennesker ikke kun består af krop og livet ikke kun handler om at optimere, producere og konsumere. Så er der mere til yoga end bare de fysiske øvelser og at dyrke, styrke og strømline kroppen. Det fysiske aspekt er blot en lille del af en rig og mangfoldig tradition. Oprindeligt er der blevet lagt mere vægt på aspekter, som f.eks. meditation (dhyana), forståelse (gyana) eller ritual (puja). På grundkurserne bruger vi meget lidt tid på teori, filosofi eller dharma, mens vi på de øvede kurser og visse fordybelseskurser vægter forståelse og filosofi højere.

Det afhænger igen af gruppen, hvad vi laver på kurset og hvilke spørgsmål og samtaler, der opstår i undervisningen.

Der er mange forskellige grunde til at folk søger yoga og deltager på kurserne.
Vi oplever, at der kommer elever, fordi de ønsker at komme i bedre kontakt med deres krop, slippe spændinger og måske blive lidt mere bevidste og nærværende. Nogle laver yoga for at geare ned, for bedre at kunne håndtere stress eller for at lære sit sind bedre at kende. Andre ønsker at vække deres energi, lade op, finde overskud, større kreativitet og mere rummelighed. Og så er der nogle, der søger større opmærksomhed, en udvidet bevidsthedstilstand, dybere indsigt i sig selv, mere forståelse, en åbenbaring eller samhørighed – yoga.
Vores erfaring er, at alle får lidt af det de søger.

Yogatraditionen indeholder et hav af subtile, kraftfulde og dybtvirkende ritualer, som har til formål at berøre de finere dimensioner af vores væsen, oplyse og vække os.

Vores undervisning er baseret på 15 års undervisningserfaring og de erfaringer og indsigter, vi har fået gennem vores egen praksis (sadhana eller tapasya).
Undervisningen tager udgangspunkt i nogle af de yoga discipliner, som vi selv har lært af de lærere og guider vi er støt på over årene og især den erkendelse og visdom, som vores guru’er har faciliteret og videregivet.
Undervisningen lægger vægt på en traditionel forståelse af yoga – oftest kaldet Klassisk Yoga – med undervisning i aspekter af hatha yoga, bhakti, gyana, raja yoga, tantra og advaita, præsenteret i en åben, afslappet, nutidig og relevant kontekst.

Vi foretrækker selv at sige at vi blot underviser i yoga – i processer og ritualer, der fører dig tilbage til dig selv, til din inderste kerne, til en følelse af større samhørighed og væren.

Yoga

Yoga er sanskrit og kan forstås som, at forene, smelte sammen med, blive ét med, opløst i eller at forbinde med.

Yoga er søgen efter igen at blive forbundet med sig selv, sin inderste kerne eller sande natur, sine omgivelser og Moder natur.
Denne søgen har givet liv til et utal af forskellige traditioner, hvoraf yogatraditionen er blot en af mange. I yogatraditionen, som egentlig igen er et mylder af modsætningsfyldte traditioner, findes der en mangfoldighed af måder, man kan arbejde med, erfare og få indsigt i sig selv, verden og livet. Der findes forskellige øvelser, teknikker, ritualer, skrifter, filosofier, guru’er, råd og hjælp til hvordan vi kan blive mere bevidste om os selv, det vi indeholder og hvem vi egentlige er. I yogatraditionen findes der redskaber til at blive mere harmoniske, hele og lykkelige mennesker.

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः॥

yogaś-cittavṛtti-nirodhaḥ ||

Samhørighed findes når bevidsthedens bølger ebber ud.

YOGA SUTRA II

Patanjali - yogaś-cittavṛtti-nirodhaḥ - Forening sker når bevidsthedens svingninger standses

Aspekter af Klassisk yoga

Læs mere om nogle af de grundlæggende aspekter af yoga og de dele af yogatraditionen, som vi lægger mest vægt på i undervisningen.

Fisken - matsyasana - er en klassisk hatha yoga stilling, som vi underviser i på vores kurser i yoga og meditation i Roskilde

Asana - Hatha yoga stillinger

Asana er det mest kendte aspekt af yogatraditionen og hatha yoga og det som i vesten ofte forbindes med yoga. Asana er et værktøj til at få kontakt til sin krop, skabe større harmoni og blive mere bevidst om den igen.

Ved at lave fysiske yogastillinger og øvelser, strækker, styrker og afspænder du muskler, smidiggør led og stimulerer kirtler, nervebaner samt indre organer.
Asana kan hjælpe med at løsne op for spændinger og blokeringer i kroppen, få energien (prana’en), til at strømme friere og skabe mere harmoni, vitalitet og velvære i kroppen.
Der findes liggende stillinger, stående stillinger, foroverbøjende og bagoverbøjende stillinger. Der er yoga stillinger, hvor du vender op og ned på kroppen, vrider den – til den ene eller anden side – samt siddende stillinger.

Det siges, at der findes 8.400.000 forskellige asana, nogle skrifter og traditioner nævner 84 eller 32 og andre nævner kun én – en behagelig opret siddende stilling. Der er mange forskellige traditioner indenfor yoga, mange vinkler at se tingene fra og ofte dybt forskellige holdninger til tingene.
Yogastillingerne sættes sammen i forskellige serier eller programmer og derved kan man enten stimulere specifikke dele af kroppen og blokeringer eller arbejde med kroppen som helhed.

Da kroppen er én reflektion af hele dig, vil det at lave asana og skabe harmoni i kroppen, afspejles i resten af dit væsen.

Pranayama - Åndedrætsøvelser

At trække vejret er jo noget, der sker af sig selv og for mange, en ubevidst handling.
Ved at blive bevidst om åndedrættet, vil du blive mere klar over din tilstand, om du bl.a. er spændt eller afspændt. Er du nervøs, angst, ophidset eller stresset, vil dit åndedræt være kort og uregelmæssigt. Er du rolig, afslappet eller fordybet vil du trække vejret langsomt og dybt. Udover at afspejle din tilstand, så er åndedrættet også en kobling til din prana (livsenergi også kaldet vitalenergi, orgon energi eller chi).

Vekselåndedrættet - nadi shodana - er en klassisk hatha yoga stilling, som vi underviser i på vores kurser i yoga og meditation i Roskilde

Ved at lave øvelser med åndedrættet (pranayama), kan du bevidstgøre og harmonisere din energi og lære at beherske og mestre den. Der findes øvelser, hvor du trækker vejret på en måde, der vækker din energi, eller henter energi. Andre der balancerer, hvis du har for meget energi og igen andre, der frigører blokeringer i de energistrømme (nadi’er), der løber igennem din krop. Pranayama slipper dybere liggende blokeringer og får livsenergien til at strømme friere.

Når du laver åndedrætsøvelser regelmæssigt, vil du opleve større overskud eller klarhed, du vil blive mere sensitiv, bevidst om finere aspekter og komme i bedre balance med dig selv.

Yoga Nidra - Dybdeafspænding

Vores naturlige tilstand er en afspændt tilstand, men livet er medrivende og ikke altid lige let. Vi havner i situationer, hvor vi bliver følelsesmæssigt eller mentalt involveret og revet med, bliver anspændte, stressede og “glemmer” denne rolige, hvilende, afslappede tilstand – vi glemmer os selv.

Yoga Nidra er som en bevidst søvn, eller en klar drøm. Det er en dybdegående afspændingsteknik, hvor du spænder af, harmoniserer og healer, krop, energi, sind og bevidsthed.
Liggende med lukkede øjne, bliver du guidet igennem en process, et ritual, hvor du bevidstgør de forskellige dele af kroppen og åndedrættet. Du arbejder med intention (sankalpa), laver visualiserings- og koncentrationsøvelser og drømmer dig tilbage til dig selv og den afspændte tilstand igen.

Der findes også andre måder at spænde af på, som Shavasana (dødstille), hvor du ligger helt stille og oplever kroppen og det at være stille.

Dødstille - shavasana - er en klassisk hatha yoga stilling, som vi underviser i på vores kurser i yoga og meditation i Roskilde

Dhyana - meditation

Meditation er som et spejl, der kan vise os et glimt, en refleksion af os selv og afspejle virkeligheden.

Der findes et hav af meditationsteknikker, så som at meditere på kroppens form, åndedrætsbevidsthed, meditation på sindet, de mentale og emotionelle konstruktioner og dekonstruktion, på bevidsthedens bølger og krusninger.
Du kan meditere på en bestemt tanke, et problem, eller reflektere over dybere eksistentielle og filosofiske spørgsmål. Bringe et minde frem, vække en bestemt følelse og forløse undertrykte følelser.
Du kan chante mantra (lydstavelser), højt, hviskende eller mentalt og påkalde en bestemt kvalitet, ånd, bevidsthed eller aspekt af Moder natur.
Der er meditationsteknikker hvor du bevidstgør din energi, vækker den og harmonisere den, hviler i væren eller kommer bedre i kontakt med din intuition, din indre guide (ishta devata) eller den underliggende strøm i kosmos – Altet – Atman

Der findes meditationer hvor du samler opmærksomheden og koncentrerer på et objekt, f.eks. flammen fra et lys eller et yantra (et symbol, billede eller geometrisk figur). Der findes andre hvor du spreder opmærksomheden ud, bliver bevidst om omgivelserne og ét med alt.

Ved hjælp af meditation kan du blive mere bevidst om dig selv, din personlighed og alt det du indeholder. Det giver dig mulighed for at se dig selv og livet fra en lidt anden vinkel eller bredere perspektiv. Meditation kan give dig en oplevelse af samhørighed, at du er en del af noget uendeligt større eller måske en følelse af at være kommet hjem igen.
Det kan give dig et glimt af hvem du er og måske vise dig, hvem det egentlig er, som sidder og ser ind i spejlet.

Meditationstilling - padmasana - er en klassisk hatha yoga stilling, som vi underviser i på vores kurser i yoga og meditation i Roskilde

Andre aspekter

I løbet af de ugentlige kursusforløb inddrager vi ofte andre aspekter af hatha yoga.
På grundkurserne laver vi f.eks. neti (næseskylning), som er en del af yogaens renselsesøvelser (shatkarma) og snakker lidt teori omkring hatha yoga og udrensning.
Vi arbejder ofte med forskellige mudra og bandha (holdninger og låse), som arbejder på at vække og stimulere kroppens energi, på en rigtig fin og mere subtil måde.
Eller gør mere ud af pratyahara, som er det at trække opmærksomheden tilbage fra sanserne og den ydre virkelighed, for at vende den indad og bevidstgøre den indre virkelighed af tanker, følelser, minder og aftryk.