UGENTLIGE KURSER

YOGA & MEDITATION • GRUNDKURSUS

Grundkurserne i yoga og meditation henvender sig både til nybegyndere, som er interesseret i at starte til yoga, samt elever, som har prøvet yoga tidligere, måske et andet sted eller en anden form, der vil lære andre aspekter af yoga at kende.
Vi har ugentlige kurser af forskellige længder, de fleste klasser varer to timer og et kvarter, men vi har også kortere klasser på halvanden time og på en time og tre kvarter. På de kortere klasser bruger vi ikke så meget tid på afspænding og meditation, men lægger mere vægt på fysiske stillinger og ånderætsøvelser.

Kursusforløbet starter med små lette spændingsfrigørende yogastillinger og vi arbejder i løbet af sæsonen videre med tre til fire forskellige serier fysiske stillinger. Vi arbejder med stående stillinger, balance stillinger, krævende dynamiske øvelser, mere udfordrende stillinger og de klassiske stillinger, som hovedstand eller rygstræk, hvor du er stille i længere tid i stillingen. Vi gentager serierne flere gange, repeterer mange af stillingerne og laver variationer. De fysiske øvelser øger din kropsbevidsthed, slipper grovere spændinger og genskaber harmoni i kroppen igen.

Du lærer åndedrætsøvelser, som blæsebælgen (Bhastrika) og humlebien (Brahmari), kommer i kontakt med det naturlige åndedræt og lærer at vende tilbage til det. Vi arbejder med Ujjayi pranayama (det psykiske åndedræt) og Nadi Shodana (vekselåndedrættet), som er en pranayama, der renser ud i energistrømmene og balancerer din prana (livsenergi). Åndedrætsøvelserne forstærker effekten af de fysiske øvelser, vækker din energi, stilner sindet, skærper koncentrationen og skaber et godt fundament for videre fordybelse.
Undervisning i meditation med meditationskurser i Roskilde

På grundkurserne arbejder vi med forskellige afspændingsteknikker, hvor du lærer metoder til at slippe spændinger, stress og jag. Ofte vil undervisningen starte med en kort afspænding, hvor du falder til ro og lige lander, inden vi går igang med de fysiske stillinger. Vi bruger Shavasana (at ligge stille som en død) og gennem hele kursusforløbet, vil vi lege med forskellige variationer af dybdeafspændingen Yoga Nidra.

Vi lægger vægt på to eller tre forskellige meditationer, det varierer lidt, afhængigt af hvor mange uger kurset strækker sig over og hvordan gruppen er sammensat, men vi bruger altid Antar Mauna – i en eller anden form. Antar Mauna (Indre Stilhed) er en meditation, hvor du lærer at få et mere afslappet forhold til dine omgivelser, dit sind og dine oplevelser. Indre Stilhed, der har ligheder med moderne mindfulness meditation, fører dig igennem en process, der stilner sindet og får bevidsthedens krusninger og bølger til at ebbe ud og fører dig til en klarere oplevelse af dig selv, til en oplevelse af din sande natur. Vi laver også Jyoti Tratak, hvor du med åbne øjne, koncentrerer på flammen af et lys og med lukkede øjne mediterer på lysets aftryk. Desuden arbejder vi med simple meditationer, som krops- og åndedrætsbevidsthed.

Du vil blive introduceret til yogaens renselsesøvelser (shatkarma) og prøver næseskylning. Der vil være tid til spørgsmål og vi snakker måske lidt om Sankalpa (intention), Yoga Nidra eller meditationerne.

På grundkurserne får du et kendskab til de basale aspekter af yoga og skaber et fundament, som du enten kan bygge videre på derhjemme eller på andre kurser. Efter at have deltaget på grundkurserne i to til tre sæsoner, anbefaler vi at fortsætte på et af kurserne for øvede elever.

YOGA & MEDITATION • ØVEDE

På de øvede kurser arbejder vi videre med mange af de øvelser og discipliner, som du har lært på grundkurset. Du lærer variationer og fordyber dig i de fysiske stillinger, åndedrætsøvelser og meditationer du allerede kender.

Vi laver andre yogastillinger og serier, bruger mere avancerede variationer af Yoga Nidra eller laver dele af Prana Vidya, der er en metode til selvhealing, hvor du, ved hjælp af Ujjayi pranayama, bliver bevidst om din livsenergi, vækker din prana, harmoniserer den og skaber balance.

På de øvede kurser bruger vi mere tid på meditation, fordyber os yderligere i Antar Mauna eller laver andre meditationer, som Chidakasha Dharana, Hridayakasha Dharana eller dele af Ajapa Japa. Vi arbejder med mantra (urstavelser eller lyde), ved f.eks. at chante Maha Mrityunjaya eller mantra’et HamSa – SoHam, der hænger sammen med, og er en refleksion af åndedrættet. Mantra’et kan forstås som “Jeg er Ham – Han er mig“, men det er nu ikke forståelsen der er det vigtige, men selve artikulationen og den ånd, energi eller tilstedeværelse mantra’et påkalder.

Det varierer fra sæson til sæson, hvilke yogaøvelser, teknikker og ritualer vi arbejder med. Det afhænger helt af gruppen, hvor lang sæsonen er og hvad vi selv er inspireret af.

"Hos Yogananda og Savitri har jeg igennem flere år fået tid til at finde roen, fået redskaberne til at spænde af mentalt og kropsligt, øge min selvindsigt, føle fællesskabet og opleve næstekærligheden.
Mine ugentlige yogatimer hos dem - hvor man altid er velkommen og bare skal være, men ikke præstere - er en fin modvægt til mit præstationsonsorienterede job og hårde fysiske træning. Uden dette frirum til mental og kropslig healing, ville jeg blive nødt til at skrue ned på ambitionerne.
Jeg er overbevist om at Yogananda og Savitris undervisning gør mig stærkere mentalt og fysisk og i sidste ende gør mig mere hel og lykkelig. Det er jeg dem dybt taknemmelig for."

NIELS

"Jeg har gået til yoga til Padma yogaskole i 6 år og den er blevet en nødvendig del af mit liv.
Jeg ved ikke helt hvad det sker, men det virker. Jeg oplever gang på gang ubesværet at kunne efterlade alt ydre liv udenfor døren og kun være opmærksom på det som foregår indeni. Efter en yogatime føles det som om man er genstartet og er bedre balanceret til hverdagens udfordringer. Især meditationsdelen åbner ukendte områder af bevidstheden og en fornemmelse af, at kunne have en bedre indflydelse på ens eget opmærksomhed, koncentration og stresstolerance.
Og det føles også godt imens det foregår."

MELINDA

KURSUS I MEDITATION

Meditation er som et spejl, hvori vi kan reflektere og se os selv. Det er en indre opdagelsesrejse, hvor vi kan finde tilbage til os selv og genopdage kvaliteter som ro, fredfyldthed, hvilen, væren, kærlighed og lyksalighed.

På meditationskurset fokuserer vi på de stille og indadvendte aspekter af yoga, som afspænding og meditation. Aspekter, der traditionelt ses, som værende de vigtigste dele af yoga og som kaldes for raja yoga – den royale vej til samhørighed.

Vi starter klassen med en kort meditation, det kan være med opmærksomhed på kroppen eller åndedrætsmeditation.
Derefter laver vi liggende afspænding, det vil fortrinsvist være variationer af Yoga Nidra, men af og til Shavasana. Afspændingsteknikkerne er med til at bevidstgøre og afspænde kroppen, samtidig med at sindet (manas) og bevidstheden (chitta), bliver mere roligt og klart. Yoga Nidra bliver også beskrevet som en liggende meditation og mange af de teknikker, der bruges i Yoga Nidra, er teknikker i pratyahara (tilbagetrækning), som du finder lignende af i flere meditationsprocesser.
Vi afslutter klassen med en længere meditation, på 20 – 30 minutter – afhængigt af gruppen og hvor godt du nu kan sidde. I starten af kurset lægger vi vægt på meditationsprocesser, der trækker opmærksomheden tilbage fra omverdenen og vender den indad. Du lærer enkle pratyahara teknikker, som er et vigtig fundament for at kunne fordybe sig i meditation. Det kan f.eks. være meditation på sanseoplevelser og sindets aktivitet eller på åndedrættet. Vi laver koncentrationsteknikker, især Jyoti Tratak, hvor vi koncentrerer på flammen fra et lys, eller arbejder med at holde opmærksomheden fokuseret på et bestemt indre punkt, som hjertet eller øjenbrynscenteret. Som kurset skrider frem og du bliver bedre til at sidde, være opmærksom og koncentreret, kan vi forfine denne opmærksomhed og fordybe os i de mere subtile aspekter af bevidstheden. Ind til en dybere oplevelse og erkendelse af os selv og vores egentlige natur (svarupa) og ultimativt, en hvilen i den erkendelse.

Du vil høre historier fra Astavakra Gita, Yoga Vasishta, Yoga Sutra og lignende klassiske skrifter fra advaita og yogatraditionen, der omhandler meditation og de processer vi arbejder med i løbet af kurset.

Kurset er åbent for alle, du skal dog være opmærksom på at vi ikke laver fysiske øvelser og sidder en del.
Lær meditation i Roskilde på vores meditationskursus