Grundkurser

Grundkurserne henvender sig til nybegyndere, som er interesseret i at starte til yoga. Samt elever, som har prøvet yoga tidligere, måske et andet sted eller en anden form, der vil lære andre aspekter af yoga at kende.

Vi har ugentlige grundkurser på 1½ time – Yoga – eller 2 timer – Yoga og Meditation.
På Yogakurserne vægter vi fysiske yogastillinger og afspænding, mens vi på Yoga og Meditationskurserne også arbejder med åndedrætsøvelser og meditation.

På kurserne får du et grundlæggende kendskab til flere af de basale aspekter af yoga og skaber et fundament, som du enten kan bygge videre på derhjemme eller på andre kurser.

Efter at have deltaget på Yoga og Meditationskurset i to eller tre sæsoner, anbefaler vi at fortsætte på et af kurserne for øvede elever.

Yoga

1½ times undervisning

På yogakurset leger vi med fire til fem forskellige serier fysiske stillinger og bevægelsesøvelser. Fra Pawanmuktasana serien, som er en sekvens lette spændingsfrigørende yogastillinger, til trekantstillinger, balance øvelser, dynamiske sekvenser og mere stille øvelser, som de klassiske stillinger. Vi repeterer hver serie fysiske stillinger to til tre gange i løbet af kurset, med gentagelser og enkelte variationer af flere af stillingerne.
De fysiske øvelser slipper grovere fysiske spændinger, genopretter balance i kroppen og giver øget fysisk velvære.
Vi udforsker forskellige afspændingsteknikker, som Shavasana og Yoga Nidra. Yoga Nidra er en dybtgående process, med indre mentale øvelser i kropsbevidsthed, koncentrationsteknikker og visualiseringsøvelser.
Afspændingen slipper mentale og emotionelle blokeringer og genskaber balance i krop, energi, sind, bevidsthed og sjæl.

Yoga & Meditation

2 timers undervisning

Kursusforløbet starter med små lette spændingsfrigørende yogastillinger og vi arbejder i løbet af sæsonen videre med tre til fire forskellige serier fysiske stillinger. Vi arbejder med stående stillinger, balance stillinger, krævende dynamiske øvelser, mere udfordrende stillinger og de klassiske stillinger, som hovedstand eller rygstræk, hvor du er stille i længere tid i stillingen.
Vi gentager serierne flere gange, repeterer mange af stillingerne og laver variationer.
De fysiske øvelser øger din kropsbevidsthed, slipper grovere spændinger og genskaber harmoni i kroppen igen.
Du lærer åndedrætsøvelser, som blæsebælgen (Bhastrika) og humlebien (Brahmari), kommer i kontakt med det naturlige åndedræt og lærer at vende tilbage til det. Vi arbejder med Ujjayi pranayama (det psykiske åndedræt) og Nadi Shodana (vekselåndedrættet), som er en pranayama, der renser ud i energistrømmene og balancerer din prana (livsenergi).

Åndedrætsøvelserne forstærker effekten af de fysiske øvelser, vækker din energi, stilner sindet, skærper koncentrationen og skaber et godt fundament for videre fordybelse.

Vi arbejder med forskellige afspændingsteknikker, hvor du lærer metoder til at slippe spændinger, stress og jag.
Ofte vil undervisningen starte med en kort afspænding, hvor du falder til ro og lige lander, inden vi går igang med de fysiske stillinger. Vi bruger Shavasana (at ligge stille som en død) og gennem hele kursusforløbet, leger vi med forskellige variationer af dybdeafspændingen Yoga Nidra.

Vi lægger vægt på to eller tre forskellige meditationer, det varierer lidt, afhængigt af hvor mange uger kurset strækker sig over og hvordan gruppen er sammensat, men vi bruger altid Antar Mauna – i en eller anden form. Antar Mauna (Indre Stilhed) er en meditation, hvor du lærer at få et mere afslappet forhold til dine omgivelser, dit sind og dine oplevelser. Indre Stilhed, der har ligheder med moderne mindfulness meditation, fører dig igennem en process, der stilner sindet og får bevidsthedens krusninger og bølger til at ebbe ud og fører dig til en klarere oplevelse af dig selv, til en oplevelse af din sande natur. Vi laver også Jyoti Tratak, hvor du med åbne øjne, koncentrerer på flammen af et lys og med lukkede øjne mediterer på lysets aftryk. Desuden arbejder vi med simple meditationer, som krops- og åndedrætsbevidsthed.

Du bliver introduceret til yogaens renselsesøvelser (shatkarma) og prøver næseskylning. Der vil desuden være tid til spørgsmål og vi snakker måske lidt om Sankalpa (intention), Yoga Nidra eller meditationerne.

Meditation

1½ times undervisning

Meditation er som et spejl, hvori vi kan reflektere og se os selv. Det er en indre opdagelsesrejse, hvor vi kan finde tilbage til os selv og genopdage kvaliteter som ro, fredfyldthed, hvilen, væren, kærlighed og lyksalighed.

På meditationskurset fokuserer vi på de stille og indadvendte aspekter af yoga, som afspænding og meditation. Aspekter, der traditionelt ses, som værende de vigtigste dele af yoga og som kaldes for raja yoga – den royale vej til samhørighed.

Vi starter klassen med en kort meditation, det kan være med opmærksomhed på kroppen eller åndedrætsmeditation.
Derefter laver vi liggende afspænding, det vil fortrinsvist være variationer af Yoga Nidra, men af og til Shavasana. Afspændingsteknikkerne er med til at bevidstgøre og afspænde kroppen, samtidig med at sindet (manas) og bevidstheden (chitta), bliver mere roligt og klart. Yoga Nidra bliver også beskrevet som en liggende meditation og mange af de teknikker, der bruges i Yoga Nidra, er teknikker i pratyahara (tilbagetrækning), som du finder lignende af i flere meditationsprocesser.

Vi afslutter klassen med en længere meditation, på 20 – 30 minutter – afhængigt af gruppen og hvor godt du nu kan sidde.

I starten af kurset lægger vi vægt på meditationsprocesser, der trækker opmærksomheden tilbage fra omverdenen og vender den indad. Du lærer enkle pratyahara teknikker, som er et vigtig fundament for at kunne fordybe sig i meditation. Det kan f.eks. være meditation på sanseoplevelser og sindets aktivitet eller på åndedrættet.
Vi laver koncentrationsteknikker, især Jyoti Tratak, hvor vi koncentrerer på flammen fra et lys, eller arbejder med at holde opmærksomheden fokuseret på et bestemt indre punkt, som hjertet eller øjenbrynscenteret.
Som kurset skrider frem og du bliver bedre til at sidde, være opmærksom og koncentreret, kan vi forfine denne opmærksomhed og fordybe os i de mere subtile aspekter af bevidstheden. Ind til en dybere oplevelse og erkendelse af os selv og vores egentlige natur (svarupa) og ultimativt, en hvilen i den erkendelse.

Du vil høre historier fra Astavakra Gita, Yoga Vasishta, Yoga Sutra og lignende klassiske skrifter fra advaita og yogatraditionen, der omhandler meditation og de processer vi arbejder med i løbet af kurset.

Aktuelle ugentlige kurser

UGENTLIGE KURSER

Øvede

Kurserne for øvede er for elever, som har fulgt vores undervisning og kommet til yoga regelmæssigt igennem en længere periode.
Du skal have deltaget på mindst to grundkurser i yoga og meditation og vi anbefaler at du har en hjemmepraksis ved siden af.

Yoga & Meditation

2¼ times undervisning

Vi tager udgangspunkt i flere af de yogaøvelser og processer, som du kender fra grundkurserne.

Vi repeterer og laver mere avancerede variationer af de fysiske øvelser og leger med andre yogastillinger og serier.
Arbejder med længere og dyberegående versioner af Yoga Nidra eller laver dele af Prana Vidya, der er en metode til selvhealing, hvor du, ved hjælp af Ujjayi pranayama, bliver bevidst om din livsenergi, vækker din prana, harmoniserer den og skaber balance.
Vi udforsker Nadi Shodana og flere af de kendte åndedrætsøvelser yderligere og du lærer andre, som kapalabhati eller shitali pranayama.
På de øvede kurser bruger vi mere tid på meditation, fordyber os yderligere i Antar Mauna eller laver andre meditationer, som Chidakasha Dharana, Hridayakasha Dharana eller dele af Ajapa Japa. Vi arbejder med mantra (urstavelser eller lyde), ved f.eks. at chante Maha Mrityunjaya eller mantra’et HamSa – SoHam, der hænger sammen med, og er en refleksion af åndedrættet.

Det varierer fra sæson til sæson, hvilke yogaøvelser, teknikker og ritualer vi arbejder med. Det afhænger helt af gruppen, hvor lang sæsonen er og hvad vi selv er inspireret af.